Sprzedaż Leasing

Firma Multi-Rak daje Państwu możliwość skorzystania z zakupu wózka widłowego poprzez leasing. Współpraca z największymi firmami leasingowymi w Polsce (Raiffeisen, EFL) pozwala zaproponować bardzo atrakcyjne warunki finansowania zakupu pojazdów.

 

Najważniejsze korzyści leasingu

 • podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej
 • wpłata początkowa i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu
 • leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego
 • leasing zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych
 • umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i - co za tym idzie - natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
 • leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego
 • możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy
 • elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych (minimum formalności, uproszczona procedura).

Korzyści dla Klientów

W leasingu operacyjnym, korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • wpłatę początkową,
 • raty leasingowe,
 • koszty eksploatacyjne,
 • koszty ubezpieczenia,
 • wpłatę stanowiącą wartość końcowa przedmiotu leasingu.

Podatek VAT - podatnik może odliczyć 100% kwoty podatku od czynszu (raty leasingowej) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy.